PETAK LETAK KERETA BERMUSIM (PETAK KHAS)

Petak khas hanya boleh didapati dengan kelulusan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Pemilik premis boleh memohon dengan mengisi borang dan menyediakan segala informasi yang diperlukan oleh DBKL bagi tujuan pengesahan. Pengguna diwajibkan menggunakan PENGHADANG PETAK KHAS diatas petak yang telah ditetapkan.