Peta Operasi

BOX Zon A - Kawasan Pusat Bandar & Beraktiviti Tinggi

 • Sejam Pertama : RM 1.50
 • Sejam Kedua : RM 2.50

BOX Zon B - Kawasan Luar Bandar & Beraktiviti Tinggi

 • Sejam Pertama : RM 1.00

BOX Zon C - Kawasan Luar Pusat Bandar

 • Sejam Pertama : RM 0.80

Pas Bulanan Digital

Terma & Syarat:
 • Untuk permohonan bagi setiap lokasi, hanya 20% kuota sahaja disediakan. (First come first serve basis)
Permohonan :
 • 1 permohonan hanyalah untuk 1 kereta sahaja. (tidak boleh dipindah milik/kereta)
 • Minimum 1 bulan dan maximum sehingga 3 bulan.
 • Pengesahan bagi permohonan baru selama 5 hari berkerja.
 • Permohonan yang lulus akan diberitahu melalui email.
 • Permohonan yang diluluskan perlu membuat pembayaran dalam masa 48 jam.
Pembayaran :
 • Pembayaran melalui operator. Butiran pembayaran akan diberikan setelah permohonan diluluskan.
 • Bagi proses Pengesahan Pembayaran, resit pembayaran/Slip bank hendaklah dihantar menerusi email operator : cs@citycarpark.my
 • Resit rasmi pembayaran akan diberikan setelah proses pengesahan pembayaran dilakukan.
Pembaharuan :
 • Pembayaran perlu dibuat 1 minggu sebelum tamat tempoh.
Caj :
 • Caj tidak termasuk 6% GST
Penggunaan
 • Tertakluk kepada Kelulusan Permohonan
 • Tertakluk kepada Pengesahan Pembayaran
 • Pengguna pas bulanan Zon A boleh meletak kenderaan di seluruh kawasan Zon A & Zon B.
 • Pengguna pas bulanan Zon B boleh meletak kenderaan di seluruh kawasan Zon B sahaja. Pengguna perlu membuat pembayaran secara biasa di kawasan Zon A.
 • Bayaran tidak akan dikembalikan jika disebabkan kecuaian pelanggan.
 • Letak kereta di petak yang telah disediakan.
Penguatkuasaan :
 • Pas bulanan Digital hanya sah di lokasi/zon yang ditetapkan sahaja.